150. obljetnica rođenja Frana Supila

Na današnji dan prije točno 150 godina u Cavtatu je u obitelji Iva Supila i Mare rođ. Guljelmović rođen Frano Supilo (Cavtat, 30. studenoga 1870. – London, 25. rujna 1917.). Iako skromnoga formalnog obrazovanja koje radi financijskih (ne)prilikanije mogao dobiti, izrastao je u vodećega dubrovačkoga novinara na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće, zatim u jednoga od važnih protagonista hrvatske politike u razdoblju pred Prvi svjetski rat, a naposljetku i jednoga od najvažnijih boraca za hrvatska nacionalna prava u dvadesetome stoljeću. Osim bogatoga novinarskog i publicističkog rada (od 1891. vodio je dubrovačke tjedne novine „Crvena Hrvatska“, a od 1900. „Novi list“ u Rijeci) bio je jedan od pokretača tzv. politike novoga kursa i zagovaratelj osnivanja Hrvatsko-srpske koalicije, na čijoj je listi bio i izabran u Sabor, ali iz koje je kasnije radi načelnih neslaganja i istupio. Kao neumorni borac za nacionalno oslobođenje Hrvata i ostalih Slavena u Austro-Ugarskoj Monarhiji bio je tijekom Prvoga svjetskoga rata agilni član Jugoslavenskoga odbora u Londonu i vjerojatno je nazaslužniji za raskrinkavanje tajnoga Londonskog ugovora (potpisan u travnju 1915.) kojim su zapadni saveznici privolili Kraljevinu Italiju na ulazak u rat – obećavši joj prepustiti velike djelove hrvatske obale Jadrana. Čovjek iznimne energije i političke pronicljivosti te nepokolebljive vjere u bolju budućnost svoga naroda, Supilo je do danas ostao sinonim moralnoga političara i vizionara koji je svoju dalekovidnost platio i vlastitim životom.

Ogranak Matice hrvatske u Dubrovniku često se sjetio Frana Supila i oduvijek je, između ostaloga, radio na poticanju proučavanja i popularizaciji njegova djela. Prigodom obilježavanja 100. obljetnice Supilova rođenja Matičin je ogranak organizirao znanstveni skup te zajedno s tadašnjom Skupštinom općine na Stradunu (Placi) 8. listopada 1970. podigao spomen-ploču na kući u kojoj je Supilo vodio tjednik “Crvena Hrvatska“, a tada zamišljeni spomenik na Pločama, nažalost, nije podignut (spomenik je krajem 1980-ih podignut na rivi u Cavtatu). Časopis „Dubrovnik“ tim je povodom imao tematski broj posvećen Supilu (br. 4/1970.), jedan tematski blok bio mu je posvećen povodom 100. obljetnice početka izlaženja tjednika „Crvena Hrvatska“ (br. 2/1991.), a tematski broj časopisa „Dubrovnik“ posvećen Supilu objavljen je i 2001. (br. 4/2001.) prigodom obilježavanja 130. obljetnice rođenja koja je bila obilježena znanstvenim skupom održanim 14.-15. prosinca 2000. u Dubrovniku i Cavtatu u organizaciji Matice hrvatske. Tada su sudionici skupa na spomen-ploču na Stradunu (Placi) bili postavilivijenac u sjećanje na Frana Supila, pa je ova 150. obljetnica njegova rođenja istodobno i prilika da se prisjetimo članova Matice hrvatske koji su prije 20 godina to učinili. Usput spomenimo da je vizualno oblikovanje spomen-ploče izradio dugogodišnji aktivni član Matice, nedavno preminuli slikar i grafičar Ivo Grbić.

Danas je povodom spomenute 150. obljetnice rođenja Frana Supila na spomen-ploču na Stradunu (Placi) u ime predsjedništva i članova Ogranka Matice hrvatske u Dubrovniku postavljen lovorov vijenac s trobojnicom.

 

Iz albuma Ogranka Matice hrvatske u Dubrovniku:
Prigodom 130. obljetnice rođenja: 14. prosinca 2000. godine.
Slijeva nadesno: Ivo Grbić, Antun Česko, Pero Portolan, Tomislav Kuljiš, NN gospođa, Vlaho Bogišić, Ivana Burđelez, Vlaho Benković, Hrvoje Macan, Luko Paljetak, Ivan Pederin, Anuška Paljetak, Anica Kisić, Ivo Radica, Miše Martinović, Stjepan Sučić.