Akademik Paljetak postao član Europske akademije znanosti, književnosti i umjetnosti

Član dubrovačkog ogranka Matice hrvatske, akademik Luko Paljetak postao je počasni član Europske akademije znanosti, književnosti i umjetnosti Leonardo da Vinci (European Academy of Science Arts and Literature Leonardo da Vinci) sa sjedištem u Antibesu, u Francuskoj. Ovo vrijedno priznanje za DuList je rado prokomentirao i sam Paljetak. – Uputili su mi 10. ožujka pismo […]