58. Šimićevi susreti – Natječaj za likovne radove

„58. ŠIMIĆEVI SUSRETI 2021.“

Organizacijski odbor 58. “Šimićevih susreta 2021.”

i Matica hrvatska – Ogranak Grude

raspisuju

N A T J E Č A J

.

Želeći potaknuti ljubav za likovnim stvaralaštvom, Organizacijski odbor 58. “Šimićevih susreta 2021..” i Matica hrvatska – Ogranak Grude raspisuju Natječaj za najbolje radove mladih likovnih umjetnika do navršenih 18  godina. Tema natječaja „stihovi pjesme  MOJ KRAJ Antuna Branka Šimića“. Tehnika slobodna. Format max, dimenzija 15x15cm, “Minijatura”.

 

Za prijavu je potrebno u Wordu ispuniti tražene podatke u obrascu koji se nalazi ispod natječaja, nakon toga isprintati obrazac i u zadani okvir zalijepiti svoj rad. Jedna osoba prijavljuje samo jedan rad.

 

 

Radovi koji ne budu zadovoljavali uvjete natječaja neće se razmatrati.

Svoje likovne radove mladi likovni umjetnici trebaju dostaviti najkasnije do 15. travnja 2021. godine na adresu:

Srednja škola A. B. Šimića Grude

Ulica dr. Franje Tuđmana 14

88 340 Grude

s naznakom „za Natječaj 58. Šimićevih susreta” – likovni umjetnici.

OBRAZAC – 58 Šimićevi susreti natječaj za likovne radove

Prosudbeno povjerenstvo će procijeniti pristigle radove, najbolji će biti nagrađeni, radovi će biti izloženi na svečanoj Akademiji. Svi pristigli radovi ostaju u kolekciji “Šimićevih susreta.”

 

Rezultate natječaja objavit ćemo na službenoj stranici Šimićevih susreta www.simicevisusreti.info, najkasnije 5 dana nakon Svečane Akademije.

.

 

Grude, 15. ožujka 2021.

Organizacijski odbor 58. Šimićevih susreta 2021.

 

OBRAZAC ZA LIKOVNE RADOVE 58. ŠIMIĆEVIH SUSRETA