ČLANOVI

Kako postati član

Ako se želite učlaniti u Maticu hrvatsku, pošaljite ispunjenu pristupnicu na adresu:

Ogranak Matice hrvatske u Dubrovniku,

Između polača 28,

20 000 DUBROVNIK.

Ili skeniranu na naš e-mail: mhdubrovnik@optinet.hr

Nakon što Glavni odbor potvrdi da ste primljeni u Maticu hrvatsku, poslat ćemo vam uplatnice za plaćanje godišnje članarine u iznosu od 150 kuna. Učenici, studenti i umirovljenici plaćaju 50% članarine.

Nakon uplate u toj ćete godini ostvariti pravo na:

1.) 50% popusta za sva Matičina izdanja, osim za izdanja koja su već snižena

2.) godišnja pretplata na Vijenac ili Kolo ili Hrvatsku reviju

3.) popust od 20% na kupnju ulaznica za predstave Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu
Možete uplatiti i dodatnih 70 kuna za poštanske troškove i slat ćemo vam časopis na kućnu adresu. U suprotnom, svoj primjerak moći ćete podizati u knjižari Matice hrvatske (Matičina 2, Zagreb) ili u svojem ogranku.

Iz Pravila Matice hrvatske

Članak 7.

Cilj je Matice hrvatske istraživanje, čuvanje, razvijanje i promicanje narodnog i kulturnog identiteta u pod­ruč­jima umjetničkoga, znanstvenog i duhovnog stva­ra­laštva, gospodarstva i javnoga života te skrb za demokratski društveni razvitak. Matica hrvatske u skladu s ciljem djeluje na području kulture i umjetnost, znanosti, ljudskih prava, obrazo­vanja i istraživanja.

Članak 8.

Matica hrvatska svojim nakladnim programom i drugim oblicima svoje djelatnosti:

– proučava i njeguje hrvatsku baštinu;

– pomaže i potiče suvremena umjetnička i znanstvena nastojanja;

– skrbi se o razvoju i osobitostima hrvatskoga jezika;

– vlastitim nakladnim programom u svim medijima i oblicima promiče svoje ciljeve;

– osniva ogranke, odjele te trgovačka društva radi promicanja svoje djelatnosti;

– organizira znanstvene i prigodne skupove, predavanja, izložbe, koncerte, tribine;

– pomaže i potiče nastojanja u duhu svoga programa, napose nastojanja svojih članova;

– surađuje s umjetničkim, znanstvenim, stručnim, prosvjetnim i ostalim udrugama i ustanovama u smislu zajedničkih ciljeva i prema posebnim ugovorima i sporazumima, napose s hrvatskim kulturnim društvima u drugim zemljama te maticama u drugih naroda.

– radi s mladeži u svim segmentima društva

Članak 12.

Članstvo u Matici hrvatskoj dobrovoljno je.

Članom Matice hrvatske može postati svaki punoljetni, poslovno sposobni državljanin Republike Hrvatske ili Hrvat s drugim državljanstvom koji želi ostvarivati njezin program te prihvati uvjete članstva.

Osobe bez poslovne sposobnosti ili s ograničenom poslovnom sposobnošću mogu biti članovi Matice hrvatske, ali bez prava odlučivanja u tijelima udruge, te ne mogu biti birane u njezina upravna i nadzorna tijela.

 

Opširnije o pravilima Matice hrvatske možete pročitati na poveznici.