Drugo stručno usavršavanje za knjižničare u sklopu projekta Dubrovnik i Kotor – Gradovi i knjige

U čitaonici Narodne knjižnice Grad u Dubrovniku 08.lipnja 2011. godine održalo se stručno usavršavanje za knjižničare Dubrovačko-neretvanske županije i Crne Gore. Predavanje na temu Gradovi i knjige u digitalnom okruženju : Zone kontakta u pograničju održala je prof.dr.sc. Marija Dalbello sa Sveučilišta Rutgers u New Jerseyju.

Profesorica Dalbello osvrnula se na projekte digitalizacije s kojima je upoznata iz prve ruke kao suradnik i istraživač koji se bavi digitalno-humanističkim temama. Objasnila je pojmove kulturnih zona i pograničja te opisala realizaciju konkretnih projekata digitalizacije. Te aktivnosti uključuju izbor materijala za digitalizaciju, izbor modela suradnje, pripremni rad na građi te izbor tehnologija potrebnih u projektu.

Bilo je ovo drugo od tri predavanja za knjižničare koje Dubrovačke knjižnice Dubrovnik i Gradska biblioteka Kotor sa svojim partnerima, Maticom hrvatskom – Ogranak Dubrovnik i NVO-om Prostory, organiziraju u sklopu projekta Dubrovnik i Kotor – Gradovi i knjige.