IN MEMORIAM Đuro Benić (1950. – 2024.)

U 73. godini života napustio nas je dugogodišnji aktivni član Matice hrvatske prof. emer. dr. sc. Đuro Benić.

Rođen je 15. svibnja 1950. u Dubrovniku gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu u Beogradu diplomirao je 1972. godine, a 1983. završio je poslijediplomski studij i obranio magistarski rad na Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu u Dubrovniku. Doktorsku disertaciju pod naslovom “Utjecaj politike cijena na ekonomski položaj trgovine u Jugoslaviji” obranio je na Sveučilištu u Splitu 1989. godine.

Tijekom trideset godina sveučilišne karijere prof. dr. sc. Đuro Benić ostvario je plodnu i uspješnu karijeru u svim segmentima nastavne, stručne i znanstvene aktivnosti. Bio je omiljen profesor i mentor brojnim generacijama. Objavio je šest sveučilišnih udžbenika u trinaest izdanja, deset srednjoškolskih udžbenika (od kojih sedam u koautorstvu) u ukupno trideset izdanja, dvije znanstvene knjige, dvije knjige u koautorstvu i četiri knjige u redakciji sve u izdanjima uglednih izdavača i prodanih u preko 165.000 primjeraka, te 167 radova na hrvatskom i engleskom jeziku u 15 zemalja na šest kontinenata. Sudjelovao je s objavljenim radovima na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima.

Na Sveučilištu u Dubrovniku obavljao je brojne značajne funkcije te je od pokretanja časopisa Ekonomska misao i praksa 1992. član je uredništva, a od 1994. do 2020. bio je glavni i odgovorni urednik istog časopisa. Bio je član uredništva brojnih eminentnih časopisa.

Senat Sveučilišta u Dubrovniku na sjednici održanoj 16. prosinca 2020. donio je odluku kojom se prof. dr. sc. Đuru Beniću dodjeljuje počasno znanstveno-nastavno zvanje professor emeritus.

Obnašao je brojne dužnosti u svrhu poticanja i razvoja hrvatskog visokog obrazovanja, pa je djelovao pri Ministarstvu znanosti i tehnologije Republike Hrvatske 1996., pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, odnosno Agenciji za znanost i visoko obrazovanje. 2005. od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje imenovan je za recenzenta novih studijskih programa usklađenih prema načelima Bolonjske deklaracije u prijediplomskom i diplomskom studiju.

Bio je član Matičnog odbora za područje društvenih znanosti – polje ekonomije. U lipnju 2015. Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj imenovalo ga je u stalni znanstveni odbor za provedbu postupka vrednovanja pristiglih prijava za osnivanje Znanstvenih centara izvrsnosti.

Odlukom Predsjednika Republike Hrvatske dr. Franje Tuđmana od 27. svibnja 1997. za osobite zasluge u znanosti odlikovan je redom Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića.
U brojnim objavljenim znanstvenim radovima profesor Đuro Benić istraživao je utjecaj politike cijena na položaj trgovine u gospodarskom sustavu, problem izbora u uvjetima neizvjesnosti i vremenskoj dimenziji, alternativne funkcije cilja poduzeća s obzirom na odnos vlasništva, rukovođenja i kontrole u njemu i obzirom na vrijeme, te problematiku učinkovitosti menadžmenta, specifičnosti pojedinih tržišta, granice racionalnosti tržišnih rješenja i dodatna regulacija, te probleme tranzicije bivših socijalističkih zemalja.

Zadnjih godina profesor Benić istraživao je povijest ekonomske misli.

”Prof. emer. dr. sc. Đuro Benić kroz svoj predan rad i strastveno poučavanje ostavio neizbrisiv trag na Sveučilištu u Dubrovniku. Njegova sposobnost inspiriranja i motiviranja studenata prešla je granice konvencionalnog predavanja, pretvarajući učionice u mjesta istinskog otkrivanja i rasta. Mnogi od njegovih bivših studenata danas su cijenjeni profesori i stručnjaci, koji s ponosom prenose znanje koje su stekli pod njegovim mentorstvom i nastavljaju njegovu tradiciju izvrsnosti. Njegov doprinos Sveučilištu, Dubrovniku i akademskoj zajednici ostat će trajno zapamćen.”
Od upisa u Maticu hrvatsku, Đuro Benić aktivno je sudjelovao u radu Ogranka, podržavajući aktivnosti, promocije i rad Skupštine. Hvala mu na njegovoj odanosti Matici hrvatskoj, a njegovoj obitelji upućujemo iskrenu sućut. Neka mu je pokoj vječni u nebeskim dvorima!