IN MEMORIAM Luko Paljetak (1943. – 2024.)

Tužna vijest o smrti akademika Luka Paljetka podsjeća nas i na njegovu cjeloživotnu povezanost s Ogrankom Matice hrvatske u Dubrovniku. Bio je u različitim razdobljima i raznim ulogama; i urednik, i lektor, i autor, i član uredništva, i prevoditelj, i član savjeta časopisa, i član predsjedništva…bio je i ljubitelj, i kritičar, i podržavatelj, i savjetnik. U njegovoj bogatoj bibliografiji važan trag zauzimaju izdanja Matice, jednako tako zahvaljujući njegovoj svestranosti i književnom opusu ispisane su neke od najznačajnijih stranica novije povijesti Matice hrvatske. Naš se gospar Luko još kao vrlo mlad autor javio u časopisu „Dubrovnik“ i uz taj je časopis ostao vezan do kraja života – u posljednjem, aktualnom, broju časopisa br. 3-4/2023. objavljen je tematski blok povodom njegova 80. rođendana. Njegove su prve pjesme objavljene još 1963. godine (br. 1-2/1963. i br. 3-4/1963.), da bi se uz poeziju malo kasnije javio – što za njegovu bogatu biografiju nije nevažno – tekstovima o slikarstvu (br. 1/1967. i 1/1969.) i Tinovoj poeziji (br. 2/1968). dok mu je kao talentiranome dvadesetpetogodišnjaku dano mjesto i pravo na sudjelovanje u javnoj raspravi o Dubrovačkim ljetnim igrama koju je organizirao OMH (i koja je objavljena u časopisu br. 3/1968.). Treba istaknuti i kako je 1968. upravo u nakladi dubrovačke Matice objavljena jedna od Paljetkove prve dvije zbirke poezije („Najbliži konac svijeta“ – reprint je tiskan 2008. godine). U novoj seriji časopisa nakon 1973. nastavio je objavljivati redovito, da bi od broja 1/1979. postao tajnik uredništva što će ostati sve do broja 5-6/1984. U tom je svojstvu praktički dao najveći doprinos tadašnjoj kvaliteti časopisa i proširenju kruga suradnika, da bi 1984. godine postao članom Savjeta časopisa (djelovao narednih šest godina). Iste je godine, što je možda još važnije, postao i glavnim urednikom nakladničke biblioteke časopisa „Dubrovnik“ koju je osnovao i dao joj naziv „D“ i koja je do 1990. godine objavila 18 knjiga.

Nakon ponovne pune obnove rada Matice 1990. godine bio je među onima koji su osigurali prijenos kontinuiteta rada te je postao član uredništva nove serije časopisa (br. 1/1990.) i tajnik novoga uredništva, a kasnije postaje i glavni urednik. Također, od redovne izborne skupštine Ogranka u veljači 1993. godine, pa sve do (uključivo) skupštine u listopadu 2012. godine bez prestanka je biran za člana predsjedništva OMH (dodatno, u mandatu 1998.-2000. imao je funkciju voditelja izdavačkoga programa Ogranka, a u mandatu 2003.-2007. Bio je književni tajnik Ogranka).

Kao svojevrsni „hommage“ ovom velikom književniku, prevoditelju, uredniku i suradniku Ogranak Matice hrvatske je u svojoj biblioteci posebnih izdanja 2013., povodom 70. rođendana, u dva sveska objavio pregled „Književna kritika o Luku Paljetku“.

Teško je uopće nabrojati koliko je Luko Paljetak održao književnih večeri, predavanja i tribina, koliko je Matičinih knjiga uredio, koliko je biblioteka pokrenuo, koliko je puta održao ili sudjelovao na predstavljanjima naših knjiga ili časopisa „Dubrovnik“ i koliko je u tom istom časopisu prevodio, objavljivao, uređivao…pokatkad i sa Anamarijom Paljetak koja je bila njegova pratiteljica, suradnica i životna suputnica, ali ponajviše i najtrajnije – podrška i podržavateljica.

Hvala mu za sve što je učinio za Maticu hrvatsku i neka počiva u miru !
I.V.