Matica hrvatska Dubrovnik na Knjizi Mediterana

Matica hrvatska Dubrovnik na Knjizi Mediterana

U sklopu programa kulturne manifestacije Knjiga Mediterana koja se po 27. put održala u Splitu od 20. do 26. rujna dubrovački ogranak Matice hrvatske predstavio je svoja novija izdanja i tri ovogodišnja broja časopisa Dubrovnik.

Predstavljene su nove knjige svih biblioteka dubrovačkog ogranka Matice hrvatske: Tempi passati i Spomenar Sonje Seferović, Za Kranjčevića. Od arhivizacije do kanonizacije Antuna Česka (u suizdavaštvu s Maticom hrvatskom Zagreb), slikovnica Marin Getaldić Marijane Borić i Nore Mojaš, zbirka pjesama Danak ljubavi Feđe Šehovića, S gitarom ruku pod ruku Maroja Brčića i prijevod Shakespearove drame Romeo i Giulietta Luka Paljetka, objavljen u sklopu biblioteke Psyhe.

U Splitu je predstavljena i prva knjiga novopokrenute biblioteke Dubrovačke parte, zbirka skladbi za učenike osnovnih i srednjih škola Škatulica dubrovačke skladateljice Nena Ćorak, koja će uskoro biti predstavljena i u Dubrovniku.

Knjige su u splitskom Zavodu HAZU predstavili predsjednica dubrovačkog ogranka Matice hrvatske Vesna Čučić, Sanja Dražić, Jelena Obradović Mojaš i Davor Mojaš.