Matica se predstavila u Sarajevu

promocija najnovijih izdanja dubrovačke Matice na Grudi

Nakon sudjelovanja na manifestaciji Knjiga Mediterana u Splitu, dubrovački ogranak Matice hrvatske predstavio je u Sarajevu, u suradnji s tamošnjim Matičinim ogrankom, svoja najnovija izdanja.

U Galeriji Franjevačkog samostana sv. Ante predstavljene su knjige ‘Tempi passati’ i ‘Spomenar’ Sonje Seferović, zbirka pjesama ‘Danak ljubavi’ Feđe Šehovića, ‘Romeo i Giulietta’ Williama Shakespearea u prijevodu Luka Paljetka, slikovnica o Marinu Getaldiću Marijane Borić i Nore Mojaš, zbirka notnih partitura ‘Škatulica’ iz novopokrenute Matičine biblioteke ‘Dubrovačke parte’ i knjiga ‘S gitarom ruku pod ruku’ Maroja Brčića.

Uz nove knjige svih Matičinih biblioteka, predstavljena su i tri ovogodišnja, do sada objavljena broja časopisa ‘Dubrovnik’.

U povodu 150. obljetnice rođenja Silvija Strahimira Kranjčevića sarajevskoj je javnosti predstavljena i knjiga ‘Za Kranjčevića. Od arhivacije do kanonizacije’ dr. Antuna Česka. Tim povodom predstavnici Matice hrvatske Dubrovnik položili su vijenac na Kranjčevićev grob.

Ovogodišnju izdavačku djelatnost predstavili su Vesna Čučić, Sanja Dražić, Jelena Obradović Mojaš, Antun Česko i Davor Mojaš, uz pozdravne riječi predsjednika Matice hrvatske u Sarajevu akademika Petra Perice Vidića koji je posebno istakao zadovoljstvo suradnjom Matičinih ogranaka u Dubrovniku i Sarajevu.