Napustila nas je Anamarija Paljetak

Nakon duge bolesti dana 17. svibnja 2019. godine zauvijek nas je napustila  Anamarija Paljetak rođ. Kobal, prevoditeljica, lektorica, urednica i supruga akademika Luka Paljetka. Pokojna gospođa Paljetak, za prijatelje jednostavno – Anuška, bila je dugogodišnja aktivna članica Ogranka Matice hrvatske u Dubrovniku: u nekoliko mandata bila je članica predsjedništva Ogranka te urednica i autorica knjiga s bogatim prevoditeljskim opusom. Posljednji ispraćaj Anamarije Paljetak bio je 18. svibnja 2019. na groblju Gospe od Milosti na Dančama.

Anamarija Paljetak rođena je 3. kolovoza 1937. godine u Idriji (Slovenija). Završila je Filozofski fakultet u Ljubljani (studijske grupe slovenski jezik i književnost i povijest umjetnosti) i potom je radila kao lektor za slovenski jezik na Filozofskome fakultetu u Zadru da bi se naposljetku sa suprugom preselila u Dubrovnik u kojemu je ostala do kraja života. Od 1983. godine bila je samostalna umjetnica (prevoditeljica) i članica Društva hrvatskih književnih prevodilaca. Osim prevođenja, istraživala je i pisala o hrvatsko-slovenskim književnim i kulturnim vezama. Uz ostale, prevela je Hienga, Kosovela, Kmecla, Jesiha, Kosa, Šӧmena i druge autore. Za svoj prevoditeljski rad primila je 1986. godine ‘Župančičevu listinu’, prestižno priznanje koje prevoditeljima sa slovenskog jezika dodjeljuje Društvo slovenskih pisateljev.

U izdanju Ogranka Matice hrvatske u Dubrovniku objavljena joj je knjiga „Znameniti Dubrovčani u časopisu Ljubljanski zvon“ (2006.), priredila je dvotomno izdanje „Književna kritika o Luku Paljetku“ (2013.), a 1985. godine sastavila je i objavila „Bibliografiju časopisa Dubrovnik (1955.-1984.)“ donijevši uvodno i korisne podatke za raniju povijest časopisa. Upravo je u časopisu „Dubrovnik“ Anamarija Paljetak kroz godine donijela velik broj prevoditeljskih priloga i prikaza različitih publikacija. K tome, njezin vedar duh, marljivost i kolegijalnost bili su godinama od nemjerljivoga značaja prilikom različitih aktivnosti dubrovačkoga ogranka Matice hrvatske.