Napustila nas je Anamarija Paljetak

Nakon duge bolesti dana 17. svibnja 2019. godine zauvijek nas je napustila  Anamarija Paljetak rođ. Kobal, prevoditeljica, lektorica, urednica i supruga akademika Luka Paljetka. Pokojna gospođa Paljetak, za prijatelje jednostavno – Anuška, bila je dugogodišnja aktivna članica Ogranka Matice hrvatske u Dubrovniku: u nekoliko mandata bila je članica predsjedništva Ogranka te urednica i autorica knjiga s bogatim prevoditeljskim opusom. Posljednji ispraćaj Anamarije Paljetak bio je 18. svibnja 2019. na groblju Gospe od Milosti na Dančama.

female athletes crushed by ‘women who were once men’ buy injectable steroids how can i lose 1 pound a day without wrecking my health? – betterme

Anamarija Paljetak rođena je 3. kolovoza 1937. godine u Idriji (Slovenija). Završila je Filozofski fakultet u Ljubljani (studijske grupe slovenski jezik i književnost i povijest umjetnosti) i potom je radila kao lektor za slovenski jezik na Filozofskome fakultetu u Zadru da bi se naposljetku sa suprugom preselila u Dubrovnik u kojemu je ostala do kraja života. Od 1983. godine bila je samostalna umjetnica (prevoditeljica) i članica Društva hrvatskih književnih prevodilaca. Osim prevođenja, istraživala je i pisala o hrvatsko-slovenskim književnim i kulturnim vezama. Uz ostale, prevela je Hienga, Kosovela, Kmecla, Jesiha, Kosa, Šӧmena i druge autore. Za svoj prevoditeljski rad primila je 1986. godine ‘Župančičevu listinu’, prestižno priznanje koje prevoditeljima sa slovenskog jezika dodjeljuje Društvo slovenskih pisateljev.

U izdanju Ogranka Matice hrvatske u Dubrovniku objavljena joj je knjiga „Znameniti Dubrovčani u časopisu Ljubljanski zvon“ (2006.), priredila je dvotomno izdanje „Književna kritika o Luku Paljetku“ (2013.), a 1985. godine sastavila je i objavila „Bibliografiju časopisa Dubrovnik (1955.-1984.)“ donijevši uvodno i korisne podatke za raniju povijest časopisa. Upravo je u časopisu „Dubrovnik“ Anamarija Paljetak kroz godine donijela velik broj prevoditeljskih priloga i prikaza različitih publikacija. K tome, njezin vedar duh, marljivost i kolegijalnost bili su godinama od nemjerljivoga značaja prilikom različitih aktivnosti dubrovačkoga ogranka Matice hrvatske.