Nova knjiga u biblioteci Prošlost i sadašnjost ”The Myth of Dubrovnik”

Znanstvena monografija ”The Myth of Dubrovnik” prijevod je knjige s hrvatskog na engleski jezik autora Lovra Kunčevića. Autor istražuje načine na koje su renesansni Dubrovčani govorili o svom gradu-državi, odnosno različite “slike” Republike koje su stvorili. Drugim riječima, ova studija je pokušaj da se napiše povijest dubrovačkog govora o sebi, da se razumije kako su Dubrovčani predstavljali svoju Republiku pred sobom i svijetom. Taj govor o vlastitoj zajednici – ili, strože rečeno, diskursi o urbanom identitetu – događao se kroz različite kulturne medije. Dubrovčani su o Gradu, njegovu porijeklu, republikanskim institucijama, društvenoj strukturi ili religijskoj pripadnosti progovarali kroz književnost, historiografiju, diplomaciju, javne govore, zakonike, ali i rituale, likovnost i arhitekturu. Ovaj rad u obzir uzima sve te manifestacije kolektivnog identiteta i analizira ih u dugom periodu između 14. i 17. stoljeća.
Knjiga sadrži i bogatu bibliografiju. Knjiga je objavljena na hrvatskom jeziku 2015.godine u izdanju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Zavoda za povijesne znanosti u Dubrovniku.

Prijevod knjige na engleski jezik pruža bogatiju ponudu posjetiteljima Grada koji žele znati više o povijesti, diplomaciji i kulturi Dubrovnika.

Prevoditelj knjige na engleski jezik je sam autor Lovro Kunčević, urednica Slavica Stojan te lektorica Vesna Oro-Baće.