Održano predavanje ”Demografske promjene u Hrvatskoj”

U petak, 22.ožujka 2019., održano je predavanje prof.dr.sc. Anđelka Akrapa pod nazivom ”Demografske promjene u Hrvatskoj” u organizaciji OMH u Dubrovniku i Vijeća za kulturu i znanost Dubrovačke biskupije. Predavač je dubrovačku publiku upoznao s demografskim procesima na području Hrvatske s povijesnog, sociološkog, gospodarskog i političkog aspekta. Kroz četiri demografska sloma, a osobito posljednji, suvremeni slom, koji je naviše pogodio našu zemlju istaknuo je neke od važnijih uzroka nepovoljnog demografskog trenda među kojima su slabi rast i velike migracije stanovnika, niska stopa fertiliteta, demografsko starenje, problem mirovinskog, zdravstvenog i socijalnog sustava, ekonomski pad i isljeljavanja stanovništva. Uzroci migracijama potaknuti su velikim brojem stanovnika na malo obradive zemlje, a u hrvatskim zemljama razlozi iseljavanja bili su uvelike potaknuti povijesno političkim uzrocima. Uzroci današnje migracije najčešće su nedovoljna obaviještenost i nespoznanje Hrvata o tome kamo i zbog čega idu. Cilj održanog predavanja bio je osvijestiti mogućnosti koje utječu na demografske promjene, drugim riječima, osvijestiti potrebu za poduzimanjem konkretnih mjera populacijske politike koja će osigurati obnavljanje stanovništva. Rješenje i napredak nemoguće je postići bez snažne političke volje od lokalne zajednice do vrhovne vlasti, istaknuo je Akrap.

Izvor: Dubrovački vjesnik