Održano predavanje „Dubrovačka slika Venecije i venecijanska slika Dubrovnika u novom vijeku“

Predavanje se bavilo predodžbama, čak predrasudama, koje su u novom vijeku Dubrovčani i Mlečani imali jedni o drugima. Točnije rečeno, bavilo se tzv. “slikom Drugoga” (image of the Other), odnosno stereotipima koje zajednice stvaraju o onima izvan sebe, a koje povjesničar može iščitati iz književnosti, kronika ili diplomatske prepiske. No, dok se inače uglavnom istražuje samo slika jedne zajednice o nekoj drugoj, u ovom izlaganju rekonstruiran je svojevrsni dijalog između dvaju slika Drugog, između slika koje su dvije zajednice imale jedna o drugoj. Naime, višestoljetne veze Dubrovnika i Venecije dovele su do stvaranja vrlo stabilnih i razrađenih međusobnih stereotipa koji su ojačavali, čak „hranili“ jedni druge. Ti stereotipi često su važniji za razumjevanje mletačko-dubrovačkog odnosa od klasične diplomatske povijesti – od raznih sporazuma, sukoba, parnica i pregovaranja, itd. Te predrasude, međusobne slike, stoljećima su predstavljale svojevrsnu nevidljivu pozadinu, nevidljiv okvir koji je duboko određivao odnos između dvaju jadranskih republika.