Održano predavanje Ivice Martinovića

U Čitaonici Narodne knjižnice Grad, u utorak 29.listopada, OMH u Dubrovniku priredilo je  predavanje prof.dr.sc. Ivice Martinovića : Boškovićeva ostavština u Bancroft Library u Berkeley, na kojem je prikazana struktura Boškovićevih rukopisa (neobjavljenih 186 rukopisa) i predstavljene prve dvije transkripcije njegovih rukopisa: o rimskoj tombuli i o računu vrijednosti.

*

University of California u Berkeleyu otkupilo je 1962. godine rukopisnu ostavštinu Ruđera Boškovića od njezina vlasnika Nika Miroševića-Sorga, posljednjega ambasadora Kraljevine Jugoslavije pri Svetoj Stolici, koji je nakon Drugoga svjetskog rata živio u Londonu. Taj je otkup bio dio promišljenoga plana da se na Sveučilištu u Berkeleyu prikuplja građa o znamenitim fizičarima od 17. stoljeća pa sve do nobelovaca koje je iznjedrilo kalifornijsko sveučilište – za izgradnju ciklotrona i otkriće novih radioaktivnih elemenata (Bk, Lw i Am),  a zasluga za osmišljenje i provedbu plana pripada ponajviše pok. profesoru Rogeru Hahnu, koji je u časopisu Isis 1965. predstavio otkupljenu ostavštinu kraćim ogledom.

Rukopisi Ruđera Boškovića otkupljeni su prema katalogu koji je 1924. godine na zamolbu gospođe Mare pl. Mirošević-Sorgo izradio Branimir Truhelka. Štoviše, oni su i danas organizirani prema tom katalogu, razdijeljeni po strukama: astronomija, geodezija, prirodna filozofija, matematika, hidrotehnika, graditeljstvo, optika i pjesništvo. Od najvećega su znanstvenoga interesa njegovi rani filozofski spisi, napisani prije nego je počeo graditi vlastitu teoriju sila pa kratki matematički radovi i  hidrotehničke ekspertize.  

Na svojim brojnim putovanjima Bošković je uza se čuvao samo neobjavljene rukopise ili rukopise na kojima je još kanio raditi, premda su već u nekoj inačici bili objavljeni. Utoliko ostavština koja je danas pohranjena u Bancroft Library u sastavu University of Califoria u Berkeleyu otkriva posve nepoznatoga Boškovića.