OGRANAK MATICE HRVATSKE U DUBROVNIKU: Posjet stranih slavista

Ogranku Matice hrvatske u Dubrovniku 27. kolovoza 2019. godine došli su u posjet polaznici 48. Seminara Zagrebačke slavističke škole. Seminari Zagrebačke slavističke škole nižu se u Dubrovniku u kontinuitetu svake godine već punih dvadeset godina, iako su se slavisti i u razdoblju prije 1999. godine povremeno, u okviru te škole i njezinih radionica okupljali u Dubrovniku. Ove godine sabrali su se uz prigodni temat: Emocije u hrvatskom jeziku, u hrvatskoj književnosti i kulturi. Taj poticajni naslov koji priziva cijele nizove moćnih suvremenih i povijesnih sadržaja iz hrvatske jezične, književne i kulturne povijesti i tradicije, koji nosi u sebi “biljeg čuvstvovanja” prikladan je recipijentima različitih gledišta, svjetonazora i usmjerenja koji dolaze iz najrazličitijih geografskih širina i tradicijskih sredina.

U tom duhu i u skladu s Matičinom povijesnom ulogom u hrvatskom narodu, koja knjigom već više od 175 godina, čuva, promiče i rasprostranjuje hrvatski kulturni identitet kroz brigu o hrvatskom jeziku, o nacionalnoj književnosti, prosvjeti i kulturi, predsjedništvo OMH Dubrovnik svakoga od polaznika seminara, kao i njihove nazočne profesore, nagradilo je knjigama u izdanju Ogranka Matice hrvatska u Dubrovniku. Velikom broju nazočnih polaznika seminara i njihovih nastavnika (ukupno ih je sedamdeset) koji su posve ispunili tijesne prostore Ogranka u Dubrovniku, predsjednica Slavica Stojan zahvalila je na toj odanosti hrvatskom jeziku, hrvatskoj književnosti i hrvatskoj kulturnoj tradiciji u vrijeme kad se po sveučilištima u svijetu gase studiji slavistike. Naglasila je u kratkom predavanju polaznicima Seminara da Matica hrvatska ne mijenja svoju ulogu u svom narodu ni u današnjim povijesnim okolnostima samostalne hrvatske države, nego je samo prilagođuje izazovima novih vremena i novim razvojnim procesima, potiče na moralnu obnovu i neprekidnu kulturu podsjećanja. “Ugrađena u svijest i savjest hrvatskoga naroda” Matica i nadalje ostaje vjerna pratiteljica hrvatskog naroda kroz vrijeme i njegove mijene, pozorna i zahvalna prema svima onima koji po svijetu i u svojim sredinama daleko od granica naše domovine šire saznanja o hrvatskoj kulturi posvećeno i u dobroj vjeri, s ljubavlju i poštovanjem.

S.S.