POZIV ČLANOVIMA Skupština Matice u petak 18. rujna

Logo Matice hrvatske

Predsjedništvo Matice hrvatske – Ogranka Dubrovnik Odlukom od 7. rujna 2015. saziva Skupštinu Matice hrvatske – ogranka Dubrovnik u petak, 18. rujna 2015. u 18 sati u dvorani Poslijediplomskog središta, Don Frana Bulića 4, Dubrovnik.

DNEVNI RED:

1. Izglasavanje promjene Pravila MH Ogranka u Dubrovniku u skladu sa Zakonom o udrugama i Pravilima Matice hrvatske od 14. lipnja 2014.
2. Imenovanje likvidatora

Mole se svi članovi da se odazovu Skupštini kako bi se osigurao potreban kvorum za pravovaljano donošenje odluka.

Predsjedništvo Matice hrvatske – Ogranka Dubrovnik

Predsjednica dr. sc. Vesna Čučić