Poziv na Skupštinu Matice hrvatske – ogranka Dubrovnik

Logo Matice hrvatske

Predsjedništvo Matice hrvatske – ogranka Dubrovnik, odlukom od 29. veljače 2016. godine saziva skupštinu Matice hrvatske – ogranka Dubrovnik u srijedu, 23. ožujka 2016. godine u 18 sati u dvorani Poslijediplomskog središta, Don Frana Bulića 4.

DNEVNI RED:

  1. Izbor Radnog predsjedništva, zapisničara i dvaju ovjerovitelja zapisnika
  2. Usvajanje zapisnika sa Skupštine Ogranka održane 18. rujna 2015.
  3. Izvještaj o radu u 2015. godini
  4. Financijsko izvješće Ogranka za 2015. godinu
  5. Odluka o prihvaćanju Financijskog izvješća za 2015. godinu
  6. Usvajanje plana aktivnosti Ogranka za 2016. godinu
  7. Usvajanje Financijskog plana udruge za 2016. godinu
  8. Razno