Predavanje “Žena – marginalka u Dubrovniku” Slavice Stojan

Predsjednica OMH u Dubrovniku Slavica Stojan održala je online
predavanje na temu ”Žena – marginalka u Dubrovniku” povodom Dana Žena,
gostujući na Libertas televiziji.