Predstavljanje časopisa Dubrovnik 3-4/2020

Ogranak Matice hrvatske u Dubrovniku daje svoj kulturni doprinos obilježavaju Feste sv. Vlaha i Dana Grada 2021.g predstavljajući novi broj svog časopisa za književnost i znanost Dubrovnik 3-4/2020., objavljenog u završnici prošle godine. Uvodne tematske stranice dvobroja Dubrovnika 3-4/2020. posvećene su 200. obljetnici smrti Đura Ferića s uvodnim tekstom Irene Bratičević i Ivana Lupića Književni sakupljači kao književni prepisivači: Slučaj Đura Ferića (1739.-1820.) i s prijevodima Zrinke Blažević Ferićevih tekstova: Elegija Ivanu Boždariju dubrovačkom patriciju, Poslanica Dubrovčanina Đura Ferića preslavnomu gospodinu Michaelu Denisu iz Gornje Austrije  i Čudoredni distisi. U istom tematskom bloku objavljen je prinos Petra Uškovića Croate Uz 280. obljetnicu rođenja i 200. obljetnicu smrti Đura Ferića. Tematske stranice o Ludovicu Ariostu (1474.-1533.) posveta su akademiku Tonku Maroeviću (1941.-2020.). Upravo je časopisu Dubrovnik, još u predpandemijskim danima prošle godine, namijenio tri svoja teksta koja, zbog raznih financijskih uskrata i drugih okolnosti, nisu mogla biti objavljena u prvom prošlogodišnjem broju još za njegova života. I eto, stjecajem okolnosti u ovom broju Dubrovnika postumno objavljena su tri njegova prinosa: Ariosto i Držić (Usporedba dvojice komediografa), referat sa skupa o Marinu Držiću u organizaciji Ogranka Matice hrvatske u Dubrovniku 3. 11. 2008. na rimskom sveučilištu „La Sapienza“, Prijeka nužda mi je biti u Rimu (O Drugoj satiri Ludovica Ariosta) i njegov prijevod Ariostove Satire druge.

 

U spomen akademiku Maroeviću objavljene su posvete Luka Paljetka, Darka Matičevića i Milana Bešlića. Svojom spremnošću na suradnju, kreativnim prinosima, prijateljskim odnosom i ljubavlju prema Dubrovniku, Tonko Maroević ostavio je važan i neizbrisiv trag u kronologiji Ogranka Matice hrvatske u Dubrovniku. U nastavku, objavljeni su ogledi Zlatana Mrakužića Umijeće intelektualnih iluzija i Zvonka Pandžića Hommage Stjepanu Krasiću te prinosi Simone Delić Vila, Laura, Infantina od usmene pjesme o „slavenskoj“ vili Infantini do Lucićeve petrarkističke poezije i Josipa Lisca Božidar Finka i hrvatska književnost.. U rubrici Portreti objavljen je zanimljiv prikaz s izborom fotografija Hrvoja Ivankovića Tko je zapravo bio William Zimdin? Skica za portret graditelja vile Šeherezada, zatim slijedi ogled o Političkim aspektima javnog djelovanja Luja Serraglija (1808.-1902.) Mirka Đinđića, drama Prodavaonica kruha Bertolta Brechta u prijevodu Dubravka Torjanca, tri kratke priče Slawomira Mrožeka u prijevodu Nina Žodana i proza Josipa Meštrovića. U prijevodu i prepjevu Luka Paljetka objavljena je poezija suvremenog slovenskog pjesnika poezija Borisa A. Novaka Vrata nepovrata i nove pjesme Voja Šindolića Više lica jednine. Povodom 80. rođendana, 65 godina prisustva u književnosti i 40 objavljenih knjiga Stijepa Mijovića Kočana, Mirjana Smažil Pejaković piše o njegovim zbirkama poezije Ukratko o pjesničkim knjigama Stijepa Mijovića Kočana. Zanimljiv izbor starih fotografija donosi Album Ivana Viđena a u rubrici Osvrti objavljeni su prinosi: Marka Trogrlića, Ivana Boškovića, Milane Romić, Tomislava Maretića, Điva Đivanovića, Rozane Vojvode i Davora Mojaša. Slijedi podsjetnik na Tridesetu obljetnicu svečane obnove rada Ogranka Matice hrvatske u Dubrovniku Izvješće o radu i poslovanju Zaklade Blaga djela u Dubrovniku 2019.godine te, na završnim stranicama,  nekrolozi: Ivu Bancu, Ileani Grazio, Ivu Grbiću, Matu Jeriniću i Miljenku Vikiću. Tridesetak autora na preko 350 stranica s tematskim stranicama o Đuru Feriću i Ludovicu Ariostu te i s rubrikama: BaštinaOglediProzaPoezijaPortreti, DramaAlbumOsvrti i Kronika , čine novi broj časopisa Dubrovnik s kojim je Ogranak Matice hrvatske u Dubrovniku uspješno zaključio 2020. godinu.

Časopis Dubrovnik 3-4/2020. predstavljaju Slavica Stojan, Ivan Viđen i Davor Mojaš.

 

Online predstavljanje novog broja časopisa bit će dostupno od danas, 9. veljače 2021., u 18 sati na web stranici, Facebook i YouTube kanalu Ogranka Matice hrvatske u Dubrovniku.