Predstavljena knjiga ”Drame i pjesme” hrvatskog renesansnog književnika Antuna Sasina 

U četvrtak, 4. svibnja, u Čitaonici Narodne knjižnice Grad, predstavljena je knjiga hrvatskog renesansnog književnika Antuna Sasina Drame i pjesme koju je priredila prof. dr. sc. Divna Mrdeža Antonina, a 2021. godine objavila Matica hrvatska u svom nizu ”Stoljeća hrvatske književnosti”.

Knjigu su predstavile priređivačica prof. dr.sc. Divna Mrdeža Antonina, urednica knjige prof. dr. sc. Lahorka Plejić Poje i predsjednica Ogranka prof. dr. sc. Slavica Stojan.

Antun Sasin (Dubrovnik, oko 1518. – Ston, ? 1595.) podrijetlom je iz pučke obitelji. U mladosti je živio burno, neko je vrijeme proveo u Anconi, a najveći dio života u Stonu, obavljajući različite službe: pisar u solani, kancelar, učitelj, justicijar i sudac. Opus mu je tematski i vrstovno raznolik: prigodnice, nadgrobnice, pjesme, drame, maskerate i druge književne vrste.

U ovu knjigu su uvršteni dramski i pjesnički tekstovi koji se Sasinu pripisuju od XVIII. st.: Malahna komedija od pira, Filide, Flora, Razboji od Turaka, Mrnarica, San, Drugi san, U pohvalu pjesnika dubrovačkijeh, U slavu i hvalu lijepijeh od Grada gospoja, Antun Sasin u smrt gospodina Dživa Simova Bunića, svoga draga prijatelja, U smrt istoga, Antun Sasin u smrt Marina Držića, Žalos ljuvenice u smrt Pava Torelli, Robinjica, Mužika od crevljara, Vrtari. Uvrštena je i maskerata Starci nebozi, kojoj je autorstvo utvrđeno u XX. st., a prvi se put objavljuje i novootkrivena pjesma Ubog.

 

FOTO: Dubrovačke knjižnice