Predstavljanje knjige o srednjovjekovnim spomenicima otoka Lopuda

Lopud

U srijedu, 28. lipnja 2017. u 20 sati u crkvi Sv. Stjepana na Pustijerni (u Stulinoj ulici) dubrovački ogranak Matice hrvatske predstavit će svoje novo izdanje. To je knjiga Spomenici otoka Lopuda od antike do srednjeg vijeka čije su autorice dr. sc. Ivana Tomas i dr.sc. Maja Zeman, obje više asistentice s Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskoga fakulteta u Zagrebu.  Uz autorice, na predstavljanju će govoriti i recenzent knjige dr.sc. Ivan Basić, docent na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Splitu i urednik knjige Ivan Viđen, tajnik dubrovačkoga ogranka Matice hrvatske. Knjiga je objavljena u suradnji s Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu.

Knjiga Spomenici otoka Lopuda od antike do srednjeg vijeka sastoji se od dva dijela. Prvi je dio uvod autorice Maje Zeman koji ima za cilj osvijetliti ulogu i funkcioniranje Lopuda (donekle i ostalih elafitskih otoka) u rimskom i kasnoantičkom razdoblju na temelju dostupnih pisanih i materijalnih izvora. Drugi dio, autorice Ivane Tomas okosnica je knjige, koji nakon iznošenja dosadašnje literature i kulturno-povijesnoga uvoda donosi sustavan pregled spomenika Lopuda iz razdoblja Srednjega vijeka, ponegdje s posve novim pogledima na neke spomenike i probleme.

Ova knjiga po prvi put na jednome mjestu daje pregled lopudskih spomenika, mahom sakralnih građevina, nastalih u vremenskome rasponu od 9. do 13. stoljeća. Smješta ih u društveno-povijesni i umjetnički kontekst te daje sistematizaciju spoznaja o njima, što s obzirom na fragmentarnu sačuvanost i nesustavnu istraženost nije bila laka zadaća. Značaj ove knjige utoliko je veći i jer su sintetski pregledi ovoga tipa kod nas relativno rijetki.

Podsjetimo, dubrovački ogranak Matice hrvatske još je 2003. godine objavio knjigu Ivice Žile o srednjovjekovnim spomenicima otoka Koločepa, pa se ova nova knjiga na određeni način može smatrati nastavkom interesa Matičinog dubrovačkog ogranka za elafitske teme.