Predstavljeno novo izdanje “U službi domovine” dr.sc. Hrvoja Kačića

U srijedu, 20. rujna 2017. s početkom u 18:30 u Saloči od zrcala Narodne knjižnice Grad predstavljena je knjiga „U službi domovine“ autora dr.sc. Hrvoja Kačića. Predstavljanje je organizirano u suradnji s Ogrankom Matice hrvatske iz Varaždinskih toplica i u suradnji s nakladničkom kućom „Tonimir“ iz istog mjesta. Knjigu su uz autora predstavili Ivan Mustać, povjesničar iz Dubrovnika i Stjepan Juranić, nakladnik i predsjednik Ogranka MH u Varaždinskim toplicama.

Riječ je o četvrtom dopunjenom izdanju Kačićeve knjige koja je podnaslovljena citatom Pavla Rittera Vitezovića „Croatia rediviva“ („Oživljena Hrvatska“), a čije se prvo izdanje pojavilo u izdanju Matice hrvatske 2003. godine. No, zbog velikoga interesa javnosti Matica je objavila još dva izdanja ove knjige (2006. i 2009. godine), a različiti su nakladnici u međuvremenu knjigu objavili i u prijevodima na strane jezike.

Očita popularnost knjige navela je izdavačku kuću „Tonimir“ da objavi i novo, četvrto hrvatsko izdanje koje je autor nadopunio poglavljem o djelovanju Haškoga suda u kaznenim postupcima vođenima prema okrivljenicima iz Hrvatske te novim predgovorom. Hrvoje Kačić važan je svjedok i sudionik stvaranja hrvatske države i njezine obrane u Domovinskome ratu. Ovaj je sveučilišni profesor i odvjetnik (rođen u Dubrovniku 1932. godine), stručnjak u području pomorskoga prava, izabran kao nezavisni kandidat u prvi saziv Sabora Republike Hrvatske te je u njemu vodio Odbor za vanjsku politiku. Volonterski je sudjelovao je u izradi Hrvatskoga ustava, a zatim u radu čitavoga niza komisija i radnih grupa hrvatskoga Sabora, a u svojstvu predsjednika Odbora za vanjsku politiku predvodio je saborske delegacije u više prigoda pred raznim europskim parlamentarnim tijelima. Od siječnja 1994. do lipnja 2001. obavljao je važnu dužnost predsjednika Državne komisije za granice Vlade RH.

Stoga je ova njegova knjiga vrijedna povijesna građa za proučavanje stvaranja hrvatske državnosti i njezine obrane tijekom Domovinskoga rata. Kačićeva je knjiga memoarsko-dokumentranoga karaktera i ona je ponajprije prikaz autorovih osobnih nastojanja i djelovanja oko obrane Dubrovnika i međunarodnoga priznanja hrvatske države, oko tumačenja karaktera rata i istine o ratu u Hrvatskoj. Sadržajno je to svojevrsni zbornik članaka, govora, intervjua, izvještaja, dopisa i apela, većinom napisanih ili objavljenih početkom devedesetih godina prošloga stoljeća u kojima se tematizira raspad Jugoslavije, propast komunističkoga sistema, nastanak i obrana hrvatske države, te ratne prilike u Dubrovniku i stajalište inozemstva prema ratnoj agresiji u Hrvatskoj.

Dvojica predstavljača nadahnuto su i koncizno predstavili sadržaj knjige i njezina dosadašnja izdanja te su potom dali svojevrsni pregled javnoga djelovanja dr.sc. Hrvoja Kačića u tim teškim vremenima, pa je tako ova književna večer na određeni način bila i „hommage“ Kačićevom doprinosu u stvaranju i afirmaciji hrvatske države. Autor se na kraju obratio publici dajući unutarpolitički i vanjskopolitički kontekst određenih događaja opisanih u knjizi, naravno začinjen zanimljivim anegdotama dokumentarnoga karaktera.