Preminuo je prof. dr. Hrvoje Kačić

U 92. godini života 14. veljače preminuo je gospar Hrvoje Kačić, pravni stručnjak, publicist, angažirani intelektualac, političar i predsjednik OMH Dubrovnik od 1990. do 1993. godine.

Hrvoje Kačić bio je dugogodišnji član Matice hrvatske: još je 1968. godine bio izabran u tadašnji upravni odbor dubrovačkoga ogranka MH, a posebno je važnu ulogu odigrao prilikom obnove rada MH 1990. godine. Naime, nakon pripremnih radnji koje su bile započele još u prosincu 1989. godine dana 30. srpnja 1990. skupština OMH u Dubrovniku izabrala je Hrvoja Kačića za predsjednika obnovljenoga Ogranka MH. Obavljao je tu dužnost do izborne skupštine u veljači 1993. godine kada ga je zamijenio dotadašnji tajnik OMH Vlaho Benković. Svojom je praktičnošću i pravnim znanjem pomogao u prvim godinama obnovljenoga rada Matice, između ostaloga i u restituciji arhiva Ogranka koji je bio oduzet nakon nasilnoga prekida rada  1972. godine.

Pokojnik je bio rođen u Dubrovniku 13. siječnja 1932. godine u kojemu je završio srednju pomorsku školu te polagao ispit zrelosti na gimnaziji kako bi nastavio daljnje školovanje. Pravo je studirao u Sarajevu i Zagrebu gdje i diplomirao 1956. godine, a na zagrebačkome je pravnome fakultetu stekao i doktorat znanosti 1964. godine. Nakon stjecanja sudske prakse i polaganja pravosudnoga ispita zaposlen je u dubrovačkoj  brodarskoj tvrtci “Atlantska plovidba” gdje je prvo radio kao referent za havarije i osiguranja, potom je postao voditelj pravne službe i naposljetku do 1989. bio je savjetnik generalnoga direktora tvrtke. Godine 1989. otvorio je samostalni odvjetnički ured u Zagrebu, a 2001. godine otišao je u mirovinu. Godine 1986. bio je izabran za redovnoga profesora Sveučilišta u Splitu, a od 1986. do 1990. bio je predsjednik Odbora za brodarstvo u sklopu Savjeta za pomorstvo JAZU (HAZU) u Zagrebu. Kao redovni profesor na Pomorskome fakultetu u Dubrovniku predavao je pomorsko pravo i pravo mora, a na poslijediplomskome studiju Sveučilišta u Splitu također pravo mora; povremeno je predavao i na programima Interuniverzitetskog centra zagrebačkoga sveučilišta u Dubrovniku. Kao priznati stručnjak za pomorsko pravo i pravo osiguranja bio je član više domaćih i međunarodnih pomorsko-pravnih udruženja, a autor je i suautor više knjiga i udžbenika te pedesetak znanstvenih radova. Dobitnik je Nagrade grada Dubrovnika (1968.) za doprinos pomorsko-pravnoj znanosti kao i nekoliko drugih priznanja i odličja. Bio je izabran kao nezavisni kandidat za zastupnika u Sabor na prvim višestranačkim izborima 1990. godine te je izabran za predsjednika Odbora za vanjsku politiku sabora. Kao član Sabora tijekom teških dana Domovinskoga rata obavljao je niz odgovornih zadaća u brojnim radnim grupama i izaslanstvima, a predstavljao je našu zemlju na nekoliko zasjedanja Konferencije o bivškoj Jugoslaviji u Haagu tijekom jeseni 1991. godine. Od 1994. do 2001. volonterski je obavljao dužnost predsjednika Državne komisije za granice Republike Hrvatske u kojemu je svojstvu dao velik doprinos radu toga tijela. Osim spomenutih stručnih knjiga godine 2002. objavio je svoja sjećanja iz razdoblja Domovinskoga rata (“U službi domovine” – više izdanja), a 2009. i knjigu o poratnim žrtvama Drugoga svjetskoga rata u Dubrovniku (“Dubrovačke žrtve” – dva izdanja).