Stipe Kutleša – Ruđer Bošković, znanstvenik, književnik i diplomat

25.00

  • biblioteka: PROŠLOST I SADAŠNJOST, br. 60
  • autor: Stipe Kutleša
  • cijena: 25.00 EUR
  • broj stranica: 268
  • uvez: meki s klapama
  • dimenzije: 23 cm x 25 cm
  • godina izdanja: 2024.
  • izdavač: Ogranak Matice hrvatske u Dubrovniku
  • mjesto: Dubrovnik
  • ISBN:978-953-7784-84-3

Opis

Iz recenzije:

,,Knjiga Stipe Kutleše Ruđer Bošković: znanstvenik, književnik i diplomat znatno je više od dobro složenoga pregleda Boškovićeva života i mnogostranih područja njegova djelovanja, po čemu se iskazao autentičnim genijem i jednim od posljednjih polihistora ili svestranika. Autor je napisao po mnogočemu izvrstan vademecum čiji sadržaj može biti poticajan i koristan ne samo studentima i profesorima nego i svim znatiželjnicima koji iz znanstvenih ili općekulturnih interesa žele upoznati Boškovićevu fi lozofsku i ujedno prirodoznanstvenu ostavštinu, k tome i njegove zasluge u diplomaciji, pjesnička ostvarenja, poduhvate u geodeziji, građevinskoj statici, arheologiji, a uza sve i doznati o njegovu podrijetlu i hrvatskoj narodnosnoj pripadnosti. Posrijedi je obuhvatna i metodološki uzorna knjiga koja podastire ne samo panoramski pogled na jedincati značaj Ruđera Boškovića nego i progled (u smislu ʹgledati kroz, ponirati u dubinu predmetaʹ) u podrijetlo, glavne osobitosti i dosege Boškovićevih prirodoznanstvenih ideja. Autor s lakoćom pripovijeda o Boškovićevu životu i djelovanju, jasno i precizno razlaže Boškovićeve koncepte i anticipacije zahvaljujući kojima je on zakoračio stoljeće, dva i više ispred svojega biografskog vremena.

Marito Mihovil Letica

 

O autoru:

Stipe Kutleša, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju. Završio studij filozofije i povijesti na Filozofskom fakultetu i studij teorijske fizike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, magistrirao na poslijediplomskom studiju Povijesti i filozofi je znanosti na Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku i doktorirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu obranom doktorske disertacije o prirodnoj fi lozofi ji Ruđera Boškovića. Radio u Zavodu za povijest i fi lozofi ju znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU) i Institutu za filozofiju u Zagrebu gdje je bio ravnatelj (2002- 2006). U dva mandata je bio pročelnik Odjela za filozofiju Matice hrvatske. Predsjednik je Povjerenstva za humanističke znanosti Saborskog odbora za dodjelu državnih nagrada iz znanosti RH. Na Hrvatskim studijima, Fakultetu filozofije i religijskih znanosti, na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu i Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru predavao je predmete iz filozofije znanosti, logike, povijesti znanosti i tehnologije, povijesti hrvatske filozofije i znanosti, odnosa znanosti, fi lozofi je i religije. O životu i djelu Ruđera Boškovića objavio je, uredio i priredio nekoliko knjiga. Glavni je urednik Filozofskog leksikona. Knjige (izbor): Filozofija Ruđera Boškovića, Iz povijesti hrvatske i filozofije znanosti.