Promocija Dubrovačkog misala u Kotoru

Logo Matice hrvatske

U sklopu projekta Dubrovnik i Kotor – Gradovi i knjige 25. listopada 2011.s početkom u 19 h u katedrali Svetog Tripuna u Kotoru predstavljeno je faksimilno izdanje Dubrovačkog misala i studije dr. Miha Demovića Beneventanski notirani misal dubrovačke katedrale iz 12. st. Misal su izdale Dubrovačke knjižnice Dubrovnik. Bilo je ovo šesto od šest predstavljanja izdavača predviđenih Projektom.

Na predstavljanju su sudjelovali: Vesna Čučić, Ileana Grazio i don Miho Demović. Svojim glazbenim izvedbama večer je obogatio Crkveni pjevački zbor Sveti Tripun kojimje ravnao Nikola Čučić, a koji je na orguljama pratila Andrea Orlando.

Muzikolog dr. Miho Demović spomenuo je kako je na Misal naišao slučajno prepisujući u Oxfordu stare napjeve. Dubrovački misal spomenik je nulte kategorije, on najbolje predstavlja crkveno pjevanje u južnoj Dalmaciji. Pisan je beneventanskim pismom i notacijom, a sadrži gregorijanske napjeve koji predstavljaju vrhunsko dostignuće te vrste umjetnosti u Europi. Međunarodni stručnjaci dugo su nagađali odakle potječe taj liturgijski rukopis dok jedan od najboljih poznavatelja srednjovjekovnog pisma beneventane Elias Avery Loew nije utvrdio da je Misal dubrovačkog porijekla i to zbog spominjanja kotorskih svetaca i mučenika Petra, Andrije i Lovrijenca. Rukopis se danas čuva u Knjižnici Bodleian u Oxfordu pod signaturom: Canon. Liturg. 342.