Prvo stručno usavršavanje za knjižničare u sklopu projekta Dubrovnik i Kotor – Gradovi i knjige

U čitaonici Narodne knjižnice Grad u Dubrovniku 07. travnja 2011. u sklopu projekta Dubrovnik i Kotor – Gradovi i knjige održano je stručno usavršavanje za knjižničare Dubrovačko-neretvanske županije i Crne Gore. Predavanje na temu Knjižnice i knjižničari na početku trećeg tisućljeća održala je dr.sc. Aleksandra Horvat, redovna profesorica na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakultetu u Zagrebu.

Profesorica je, između ostalog, govorila o ulozi narodnih knjižnica u društvu. Istaknula je da su upravo one srce lokalne zajednice, 08ali i da njihova uloga mora biti još veća. Narodne knjižnice moraju raditi na socijalnoj uključenosti marginaliziranih (osoba s posebnim potrebama, mladih iz problematičnih obitelji, osoba koje žive u izoliranim krajevima i dr.), na što ih obvezuje i Lisabonska strategija iz 2000. godine. Na predavanju je bilo riječi i o digitalizaciji i nekim pitanjima vezanim za proces masovne digitalizacije, kao i pitanjima vezanim za autorska prava koja se u procesu digitalizacije moraju poštivati.

Bilo je to prvo od triju predavanja za knjižničare predviđenih Projektom. Stručna usavršavanja ove vrste prilika su za uspostavljanje što češćih kontakata knjižničara i knjižnica u Hrvatskoj i Crnoj Gori, a time i razmjene stručnog znanja , što je također važno za razvoj mogućih daljnih projekata.