UPOZNAJMO GUNDULIĆA – tvorca modernoga pjesničkog izričaja

Program »Upoznajmo Gundulića« suradnja je Ogranka Matice hrvatske u Dubrovniku i Biskupijske klasične gimnazije Ruđera Boškovića. Voditeljica je programa profesorica hrvatskoga jezika i književnosti Mirjana Žeravica, a sudionici učenici svih razreda klasične gimnazije.

U projektu se vođenim čitanjem učenici trebaju upoznati s porukama Gundulićeva djela, njegovim kršćanskim svjetonazorom, pobliže upoznati Gundulićev jezik i pjesnika koji je tvorac modernoga pjesničkog izričaja. Jezik sjajne dubrovačke književnosti hrvatski su preporoditelji prepoznali kao najplodniji dio hrvatske tronarječne matrice što je bilo odlučujuće u standardizaciji hrvatskoga jezika. Ivan Gundulić uzor je Ljudevitu Gaju i hrvatskim preporoditeljima.

Cilj je ovoga projekta približiti Gundulića mladima. Dubrovački učenici trebali bi dobro poznavati dubrovačko kulturno nasljeđe kao neizostavan dio hrvatskoga nacionalnog identiteta. Čitat će izabrane odlomke iz Gundulićevih djela uz profesoričino vodstvo. Očekivani je ishod programa da učenici samostalno mogu napisati esej, pokazati da znaju kritički razmišljati, raščlanjivati i tumačiti književno djelo koje su upoznali vođenim čitanjem.

Antun Pendo, daroviti maturant Biskupijske klasične gimnazije Ruđera Boškovića šk. g. 2022./2023., napisao je vrlo zanimljiv rad i pokazao da su umjetnost i znanost nerazdruživo povezane. Gradu se mladi pjesnik predstavio prošle jeseni u Lazaretima, a sada smo imali priliku upoznati ga i kao budućega znanstvenika. Rad je objavljen u prvom dvobroju časopisa Dubrovnik 1-2/2023.
Antun je upisao Medicinski fakultet u Zagrebu i sada je student prve godine.

Projekt se provodio od veljače do prosinca 2023. Od veljače do svibnja 2023. učenici 4. r. čitali su Suze sina razmetnoga, Dubravku i Osmana. O njima smo razgovarali, raščlanjivali ih i tumačili. Antun Pendo pokazao je poseban interes i napisao izvrstan esej o Gundulićevu djelu koji je objavljen u časopisu Dubrovnik. Na početku šk. g. 2023./2024. dogovorila sam se s petero učenika 3. r. i jednim učenikom 4. r. da ćemo se upoznati s epom Osman i raditi jezičnu analizu odabranih odlomaka. Svatko je dobio svoj tekst, iščitavali smo ih zajedno, tumačili i jezično raščlanjivali. Uživali smo u Gundulićevim osmercima i pokušavali ih pročitati tako da i mi i oni koji nas slušaju osjete ljepotu i rečeničnu melodiju dubrovačkoga idioma. U 3. r. odradili smo sva tri djela (Suze sina razmetnoga, Dubravka i Osman), interpretativno čitali odabrane odlomke Osmana, a 8. prosinca 2023. snimili smo i emisiju za Dubrovačku televiziju na prekrasnoj taraci naše škole koja gleda na Lokrum i Zidine.

Učenici koji su čitali odlomke Gundulićeva Osmana:
1. Ivan Jakov Knežević, IV. razred: Kolo od sreće (I. pjevanje, 1 – 28)
2. Zita Tolj, III. razred: Invokacija (I. pjevanje, 29 – 56)
3. Marija Baraba, III. razred: Sjediljka starca Ljubdraga (VIII. pjevanje, 197 – 260)
4. Lea Ivona Vrdoljak, III. razred: Sokoličino kupanje (IX. pjevanje, 345 – 408)
5. Kristijan Kurajica, III. razred: Ali-pašin govor (XI. pjevanje, 537 – 540, 545 – 568, 589 – 596,
605 – 616, 625 – 648, 705 – 713, 749 – 768)
6. Nika Šarić, III. razred: Mustafina mati (XVII. pjevanje, 741 – 768).